canlı destek

Hakkımızda

Anabilim Dalımız, 1998 yılında ülkemizin ilk Tıp Eğitimi Anabilim Dalı olarak kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren öğretim üyelerinin çabaları ile kurum içi (fakülte ve üniversite çapında), kurum dışı (üniversiteler, meslek örgütleri) ve uluslararası işbirlikleri oluşturmuştur.

Fakültemiz bünyesinde; anabilim dalı öğretim üyelerimiz eğitimle ilgili komisyonlar başta olmak üzere tüm komisyonlarda görev almakta, kurumsal hafızanın sürdürülmesini sağlamakta ve eğitim programının sürekliliği için bir anlamda iç değerlendirmeci olarak çalışmaktadır. Öğretim üyelerimiz mezuniyet öncesi eğitim programındaki uygulamalı eğitimlere yoğun emek vermenin yanında doktora programımızda da görev alarak ülkemizde tıp eğitimi alanında çalışacak iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Anabilim dalı öğretim üyelerimiz üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Strateji Daire Başkanlığı Kalite Komisyonu, Rektörlük eğitim komisyonu gibi alanlarda görev üstlenmekte, eğitimle ilgili bilgilerini kurumsal amaçlar doğrultusunda paylaşmaktadır. Ayrıca Tıp Fakültesi dışındaki diğer fakültelerin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerinde de görev almaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ